×

Înscrierea copiilor în clasa I în anul de studii 2022-2023

În conformitate cu ordinul Ministerului Educaţiei și Cercetării nr.231 din 30.03.22 “Cu privire la înscrierea copiilor în clasa I în anul de studii  2022-2023, ordinul DGETS nr.432 din 30.03.22 , Metodologia de înscriere a copiilor în clasa I”  IPLT “N. Bălcescu” anunţă demararea procesului de înscriere a copiilor în clasa I, în anul de studii 2022-2023

Locuri disponibile – 90,   3 clase

     Prima etapă de înscriere în clasa I : 01 aprilie – 10 iunie ( se înscriu copiii care vor împlini vârsta de 7 ani până la începutul anului școlar, cu domiciliul părinţilor în satele Ciorescu, Făureşti, Goian şi Goianul Nou – districtul școlar al liceului)

13 iunie-Anunțarea rezultatelor înscrierii în clasa I, după I etapă și afișarea numărului de locuri rămase libere după I etapă

     A doua etapă de înscriere în clasa I :  14 iunie-29 august

 1. Înscrierea tuturor copiilor din districtul școlar, care vor împlini vârsta de 7 ani până la începutul anului școlar și n-au reușit să fie școlarizați în prima etapă;
 2. Înscrierea, pe locurile disponibile, a copiilor din alte districte școlare

30 august – Validarea și afișarea listei finale a copiilor înscriși în clasa I

     Înscrierea copiilor în clasa I-a se va face on-line pe platforma www.escoala.chisinau.md

 1. Lista actelor necesare care se anexează la cererea pentru înscierea copiilor în clasa I în fotocopii
 2. Buletinul de identitate al părintelui/reprezentantului legal;
 3. Certificatul de naştere al copilului ;

      Notă : se acceptă expedierea online a actelor enumerate, la adresa electronică a instituției în varianta Word sau pe suport de hârtie     

 1. Acte ce urmează a fi prezentate la începutul anului școlar (pentru dosarul elevului)
 2. Fişa medicală (Trimitere-extras, formular nr.0,27/e, Ordinul MS al RM nr.828 din 31.10.2011) 
 3. 2 fotografii ale copilului (mărimea 3×4 cm)
 4. Decizia pozitivă a comisiei municipale de școlarizare cu referire la maturitatea școlară a copiilor care n-au frecventat grădinița

    Vor fi depuse de către părinți/reprezentanții legali până la începutul anului școlar prin asumarea raspunderii personale

 1. Raportul despre dezvoltarea fizică, socio-emoţională, a limbajului şi comunicării, precum şi a dezvoltării capacităţilor şi aptitudinilor de învăţare la finele grupei pregătitoare (pentru copiii care au frecventat grupa pregătitoare),

În clasa I se înscriu obligatoriu, fără probe de concurs, toţi copiii din districtul şcolar corespunzător, care au împlinit vîrsta de 7 ani pînă la începutul anului şcolar.

Copiii care nu au împlinit vîrsta de 7 ani pînă la începutul anului şcolar sau n-au frecventat grupa pregătotoare a instituției de educație timpurie pot fi înscrişi în clasa I în baza :

 • cererii părinţilor sau a altor reprezentanţi legali ai copilului ;
 • deciziei pozitive a specialiştilor cu privire la maturitatea psihosomatică  a copilului, eliberată de către Centrul psiho-socio-pedagogic (str. V. Micle, 4) ;
 • locurilor disponibile în instituţia de învăţănînt.

Telefoane de contact. 022 456 206 ; 022 457 848