×

CV-ul Directorului

Director – Bragari Nicolae

Studii superioare. Doctor în ştiinţe istorice, conferenţiar universitar, grad didactic superior, grad managerial doi.
Vechimea în muncă – 39 ani.
Activitatea didactică – 30 ani.

Activitatea managerială:
1995 – 2000, director al Şcolii medii nr.76, com. Ciorescu (actuala IP LT „N. Bălcescu”);
2000 – 2003, prorector pentru organizare şi administrare la Universitatea Municipală Chişinău;
2003 – 2006, prodecan facultatea „Economie” a Academiei de Transporturi, Informatică şi Comunicaţii;
2004 – 2010, secretar ştiinţific al Senatului Academiei de Transporturi, Informatică şi Comunicaţii;
2010 – 2012, prorector cu activitate didactică la Academia de Transporturi, Informatică şi comunicaţii;
Din 01.06.12 – director al IP Liceul Teoretic „N. Bălcescu”.

Competenţe:
Competenţa managerială – capacitatea de a stabili scopuri şi obiective şi de a stabili strategii de realizare a lor, capacitatea de a-şi asuma responsabilităţi, capacitatea de a comunica şi negocia, capacitatea de a decide şi de a rezolva probleme, capacitatea e a evalua;
Competenţa juridică – capacitatea de cunoaştere, interpretare şi aplicare a legislaţiei în domeniul învăţămîntului;
Competenţa economico-financiară şi administrativ-gospodărească – capacitatea de a gestiona fondurile materiale şi financiare ale in stituţiei, cunoştinţe în domeniul managementului general, managementul resurselor umane şi financiar, previziunea economică.
Competenţa psihopedagogică şi şi sociologică – cunoaşterea particularităţilor de vârstă şi individuale ale elevilor şi cadrelor didactice, capacitatea de a planifica, controla şi evalua procesul de învăţămînt, de a crea şi a menţine în colectiv un climat adecvat;
Competenţa culturală – capacitatea de a-şi lărgi permanent orizontul de cultură şi cunoaştere ca premiză pentru creşterea eficientă a actelor de conducere;
Competenţa social-morală – capacitatea de integrare a comunităţii educative în societate, capacitatea de a fi un model comportamental ireproşabil