×

Istoria liceului

1.1 Instituţia Publică Liceul Teoretic „Nicolae Bălcescu” din localitatea comuna Ciorescu, municipiul Chișinău, în continuare – „Instituție”, este o instituţie apolitică, nonprofit.
1.2.   Denumirea completă: Instituţia Publică Liceul Teoretic „Nicolae Bălcescu”  din comuna Ciorescu, municipiul Chișinău, denumirea prescurtată a Instituţiei va fi: LT „N.Bălcescu” .
1.3.   Instituţia este creată şi îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu Constituţia Republicii Moldova, Legea învățământului, Hotărârile de Guvern şi actele normative elaborate de Ministerul Educaţiei, precum şi în baza deciziilor direcţiilor raionale/municipale învăţământ, tineret şi sport, autorităţilor administraţiei publice locale în concordanţă cu prerogativele cu care acestea au fost investite şi statutul instituţiei.
1.4.   Instituţia dobândeşte calitatea de persoană juridică din momentul înregistrării Statutului său la Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova, dispune de toate drepturile şi obligaţiile care sunt atribuite de lege unor astfel de categorii de persoane juridice. Instituţia dispune de ştampilă, emblemă, bilanţ financiar propriu, cont  trezorerial, în lei şi în valuta străină, cod fiscal, precum şi alte atribute ale persoanei juridice.
1.5.   Durata de activitate a instituţiei nu este limitată în timp.
1.6.   Instituţia nu va susţine vreun partid politic, bloc electoral sau candidat la vreo funcţie în cadrul autorităţilor publice şi nu va folosi vreo parte din venit sau proprietate pentru finanţarea sau favorizarea acestora. Se interzice crearea şi funcţionarea formaţiunilor politice, precum şi implicarea elevilor în activităţi de organizare şi propagare politică.
1.7.   În instituție sunt interzise prozelitismul religios, precum şi orice activităţi care încalcă normele generale de moralitate, pereclitează integritatea fizică sau psihică a elevilor.
1.8.   Fondatorul instituţiei: Consiliul Municipal Chișinău.
1.9.  Instituția funcționează din 1971 ca școală Medie de 8 ani (moldo-rusă) din Cricova Nouă, raionul Criuleni, deschisă în baza Deciziei nr.6/185  din 10.08.1971, proces-verbal nr.17 a Comitetului Executiv de Deputaţi ai Poporului, raionul Criuleni.
Conform ordinului Ministerului Învăţămîntului al Republicii Sovietice Socialiste Moldoveneşti nr.287 din 27.08.1979, Şcoala Medie de 8 ani a fost reorganizată în Şcoală Medie de cultură generală de 10 ani, moldo-rusă.
Prin Ordinul nr.220 din 30.08.1990 al Direcţiei Învăţământului Public al Comitetului Executiv al Sovietului Orăşenesc (Chişinău) de Deputaţi ai Poporului, Şcoala Medie moldo-rusă este reorganizată în Şcoala Medie nr.76 cu limba română de instruire.
Conform Ordinului nr.467 din 19.08.2004 al Ministerului Educaţiei, Ordinul nr.1319 din 01.09.2004 al Direcţiei Generale, Educaţie, Ştiinţă, Tineret şi sport a minicipiului Chişinău, Şcoala Medie nr.76, com. Ciorescu, mun. Chişinău este reorganizată în Liceul Teoretic „Nicolae Bălcescu” cu instruire în limba română.
1.10. Instituţia îşi are sediul la adresa:  st. Alexandru cel Bun 2, comuna Ciorescu, municipiul  Chișinău.