×

Demararea concursului de admitere în învăţămmtul liceal pentru anul de studii 2022-2023

 

 Instituţia Publică LT “N. Bălcescu” din com. Ciorescu, mun. Chişinău, anunţă demararea concursului de admitere în învăţământul liceal pentru anul de studii 2022-2023, după cum urmează :

 

Etapa I -12-30 iulie

a) 11-22 iuliedepunerea actelor pentru înscrierea la concurs;
b) 2526 iulieconcursul dosarelor (calcularea mediilor de concurs şi stabilirea listei finale a elevilor admişi în clasa a X-a de liceu în baza mediei de concurs;
c) 27 iulie – anunţarea rezultatelor concursului;

Etapa II 9-17 august

810 august- depunerea actelor pentru înscrierea la concurs

11 august – concursul dosarelor (calcularea mediilor de concurs şi stabilirea listei finale a elevilor admişi în clasa a X-a de liceu în baza mediei de concurs;

12 august –  anunţarea rezultatelor concursului

 

Clasa a X-a umanist – 22 locuri

Clasa a X-a real – 22 locuri

Dosarul se depune online sau offline (la secretarul liceului,dacă solicitanții n-au posibilități tehnice) pe platforma www.escoala.chisinau.

Dosarul – online conține următoarele acte:

1) cererea de înscriere cu indicarea profilului ales;
2) certificatul de absolvire a gimnaziului (foto), în original;

Dosarul – supot hârtie conține următoarele acte:

3) cererea de înscriere cu indicarea profilului ales;
4) certificatul de absolvire a gimnaziului, în original;
5) copia buletinului de identitate – certificatul de naştere
6) adeverinţă medicală 086 e;
7) 4 fotografii, ¾ cm.
8) copia diplomelor obţinute la olimpiade raionale/municipale, naţionale, internaţionale.

Dosarul se va depune până la începutul anului școlar.

Administraţia liceului

Tel. 022 456 206

       022 457 848